Prečo potrebujú vašu pomoc

Mnohodetná rodina sa nachádza v komplikovanej životnej situácii. Majú problémy so zabezpečením základných životných potrieb. Bývajú v provizórnych podmienkach a sú odkázaní na pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí sa snažia ich situáciu riešiť. Rodine sme pomohli príspevkom na dorgériu, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. Venovala nám ju DM Drogerie Markt, ktorá pomáha mnohým rodinám v núdzi. Darovaná drogéria bola v hodnote 204 eur. Ďakujeme.