O Srdci pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Spúšťame novú formu pomoci. Kľúčovou témou sa stáva inkluzívne vzdelávanie, ktoré zlepšuje a vytvára podmienky na kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením do 18 rokov.

V Srdci pre deti sa snažíme o prístup k vzdelávaniu bez bariér pre všetky deti a ich rodičov. Nevieme zmeniť systém vzdelávania, ale dokážeme zlepšiť cestu detí k nemu. Naďalej plánujeme podporovať jednotlivé rodiny s deťmi, ktoré spadajú do cieľovej skupiny, ale aj organizácie združujúce deti, ktoré sú zdravotne znevýhodnené alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, a ich rodičov.


Ide o jeden z najtransparentnejších darcovských projektov na Slovensku. Na našom webe môžete vidieť každé jedno dieťa, ktorému sme pomohli a taktiež spôsob, akým sme ho podporili. Rodinám nedávame peniaze, ale priamo pomoc, ktorú potrebujú, takže máte stopercentný prehľad o tom, ako sú využívané vaše dary. Rovnako transparentne postupujeme aj pri organizáciách, ktoré sa môžu zapojiť do grantových výziev. Pokiaľ je ich projekt podporený, vyžadujeme jeho podrobné vyúčtovanie.

Všetky režijné náklady projektu hradí vydavateľstvo Ringier Slovakia Media s.r.o., a tak ide každý váš príspevok v plnej výške na pomoc deťom.


srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.