Časté otázky a odpovede

Môžem Srdcu pre deti naozaj veriť?

Môžete. Charitatívny projekt Srdce pre deti spravuje Nadácia Pontis, jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Ročne podstupujeme viaceré interné aj externé kontroly audítorov, ktorí dohliadajú na správne použitie peňazí a správnosť všetkých dokladov. Verejná zbierka, z ktorej deťom pomáhame, je tiež riadne registrovaná a kontrolovaná Ministerstvom vnútra SR.

Ako viem, že moje peniaze idú tam, kam majú?

Stručný príbeh každého dieťaťa, ktorému sme pomohli, nájdete v sekcii Pomohli sme. Tu nájdete aj predmet pomoci s presnou sumou, ktorú sme poslali priamo na účet dodávateľa pomoci. Nemusíte sa teda obávať, že by rodina použila peniaze inak, ako uvádzala vo svojej žiadosti.

Môžem poslať peniaze priamo na účet rodiny?

Nie. Pomoc rodinám zabezpečujeme priamo nákupom pomoci alebo zaplatením služby. Len tak 100 % vieme, ako boli vaše peniaze použité. Nikdy neposielame peniaze na účet rodín.

Môžem príspevok posielať aj pravidelne?

Môžete. Vďaka pravidelnej pomoci vieme vopred predpokladať, koľkým deťom budeme môcť pomôcť.

Ako viem, že dieťa naozaj potrebuje pomoc?

Nepriaznivý zdravotný alebo sociálny stav nám rodiny dokladujú aktuálnymi lekárskymi správami i potvrdeniami o nepriaznivej sociálnej situácii (napr. potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi). Súčasťou každej žiadosti je aj vyjadrenie minimálne jedného odborníka, ktorý garantuje, že žiadaná pomoc je odpodstatnená a skvalitní život dieťaťa/detí.

Moje dieťa potrebuje pomoc. Čo mám urobiť?

Kvôli zmenám v stratégii projektu je podávanie žiadostí momentálne pozastavené. Sledujte prosím náš web, na ktorom uverejníme novú stratégiu hneď, ako bude pripravená.

Pomáhate iba deťom s konkrétnou diagnózou?

O pomoc môžu požiadať zákonní zástupcovia detí s akýmkoľvek typom zdravotného znevýhodnenia alebo v sociálnej núdzi.

S čím nám môžete pomôcť?

Žiadať môžete to, čo môže dlhodobo prispieť k zlepšeniu zdravotného alebo sociálneho stavu a týka sa vzdelávania alebo osobnostného rastu dieťaťa.

Kto môže byť garantom žiadosti?

Garantom je osoba, ktorá odporúča Vašu žiadosť na schválenie. Garantuje jej hodnovernosť a oprávnenosť. Garantom môže byť všeobecný lekár, lekár špecialista, učiteľ, sociálny pracovník a pod. Garantom nemôže byť dodávateľ žiadanej pomoci, zároveň nesmie byť s Vami v príbuzenskom alebo výlučne priateľskom vzťahu (napr. susedia, rodinní príslušníci a známi).

Môžem žiadať aj peniaze?

V projekte Srdce pre deti ide o nefinančnú podporu. To znamená, že peniaze v prípade schválenia nepošleme na váš účet, ale pomoc pre vás priamo objednáme a zaplatíme dodávateľovi pomoci.

Môžete mi preplatiť pomoc, ktorú sme si už zakúpili?

Žiaľ, nie je to možné.

Čo sa udeje po podaní žiadosti? Ako dlho budeme čakať na rozhodnutie?

Ak vaša žiadosť bude schválená, podpíšeme s vami Zmluvu o nefinančnej pomoci. Po jej podpise zašleme dodávateľovi objednávku, na základe ktorej nám vystaví faktúru. Tú platíme priamo na jeho účet.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.