Kontakty

Srdce pre deti

Nadácia Pontis

Zelinárska 2

821 08 Bratislava

Podpora rodín a organizácií: 0948 479 350

www.facebook.com/SrdcePreDeti

Nadácia Pontis je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463

Verejná zbierka Nadácie Pontis s názvom Srdce pre deti 2023 je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2022-020562 s číslom spisu SVS-OVS2-2022/020562. Zbierka je vykonávaná v období od 1. mája 2022 do 31. marca 2023.

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo bankového účtu:
IBAN: SK1802000000003386417354
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.