Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Kontakty

Srdce pre deti

Nadácia Pontis

Zelinárska 2

821 08 Bratislava

Infolinka: 0948 479 350

www.facebook.com/SrdcePreDeti

Nadácia Pontis je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463

Verejná zbierka Nadácie Pontis s názvom Srdce pre deti 2018 je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2017-032908 s číslom spisu SVS-OVS2-2017/032908. Zbierka je vykonávaná v období od 1. októbra 2017 do 31. augusta 2018.

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo bankového účtu:
IBAN: SK1802000000003386417354
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika