Ako darovať?


Podporiť rodiny v núdzi môžete nasledujúcimi spôsobmi:

SMS

- zaslaním darcovskej SMS na číslo 871; pre aktiváciu pravidelného mesačného príspevku napíšte text: START SRDCE. Pravidelné príspevky môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť textom: STOP SRDCE. Ak chcete deťom pomôcť jednorazovo, pošlite SMS s textom SRDCE. Hodnota každej SMS - pravidelnej či jednorazovej - je 5 €

ONLINE DAR

- prostredníctvom online daru kliknutím tu:

Pomôžem

PREVOD NA ÚČET

-zaslaním platby priamo na náš účet číslo SK1802000000003386417354 (variabilný symbol 148, do poznámky zadajte svoj email)

SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VÚB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

QR KÓD

- prostredníctvom QR kódu priamo na vyššie uvedený zbierkový účet

Získané finančné prostriedky na základe verejnej zbierky Nadácie Pontis s názvom Srdce pre deti 2024, ktorá je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2023-022963 s číslom spisu SVS-OVS2-2023/022963-002. Zbierka je vykonávaná v období od 1. apríla 2023 do 29. februára 2024. Financie sú v plnej výške prerozdelené deťom v núdzi.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.