Prečo potrebujú vašu pomoc

Rodina Mezzeyových to nemá ľahké. Mama vychováva štyri deti sama, avšak keďže najmenšie má iba dva roky, nemôže si nájsť stálu prácu. Mama sa snaží v rámci svojich možností zabezpečiť deťom čo najlepšie podmienky. Deti bývajú často choré a preto rodina použije veľa financií na lieky. Sebastiánko nerobí pokroky v rečovej oblasti a preto bude musieť navštevovať špeciálnu škôlku. Rodina sa obrátila na Srdce pre deti s prosbou o spolufinancovanie nájomného.

27.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 526 €