Prečo potrebuje vašu pomoc

Natálka je najmladším dieťaťom v rodine Červeňákových. Rovnako ako aj jej brat Marek, trpí metachromatickou leukodystrofiou. Obe deti postupne prestali chodiť a rozprávať a to za relatívne krátky čas. Aj keď rodina má kvôli tejto chorobe mnoho starostí, mama v žiadosti píše: "Vieme sa tešiť s každého, ako my hovoríme bezproblémového dňa, číže keď deti nie sú choré, dobre spia a jedia. Natálke sme pomohli príspevkom na rehabilitačný pobyt.

1.10

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €