Prečo potrebuje vašu pomoc

Dnes 4-ročný Luka strávil prvý rok svojho života v nemocnici. Dodnes prijíma potravu cez sondu rovno do žalúdka a jeho telo je veľmi slabé a vyžaduje si trvalú liečbu a hlavne rehabilitácie, ktoré sú finančne veľmi náročné. Luka trpí metabolickým a mitochodriálnym ochorením, DMO a ďalšími pridruzenými diagnózami. "Verím, že Luka raz vyrastie a možno z neho bude aj ďalší šťastný človek," píše v žiadosti chlapcova mamina.

Rodine sme pomohli príspevkom na rehabilitačný pobyt.

5.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €