Prečo potrebuje vašu pomoc

Gunárovci bývajú v skromných podmienkach v jednoizbovom obecnom nájomnom byte. Finančná situácia rodiny nie je dobrá. Sú veľmi vďační keď im niekto niečo podaruje, lebo finančné prostriedky im vystačia len na zaplatenie základných potrieb. Mali problém s kuchynskou pecou, ktorá veľmi dymila, čo zhoršovalo podmienky na život najmä deťom. Rodina preto požiadala Srdce pre deti o zakúpenie poschodových postelí pre deti a novú kuchynskú pec.

Drogériu v hodnote 233 eur venovala rodine Gunárových DM drogerie markt. Ďakujeme.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

sociálnej

28.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
805 €