Prečo potrebuje vašu pomoc

Dnes štvrročný Peťko sa narodil v riadnom termíne a bez komplikácií. V 4. mesiaci mu však diagnostikovali DMO. A život rodiny sa zmenil, začali intenzívne rehabilitovať, čo prinieslo prvé úspechy. "Bol to veľký posun vpred, pretože začal posilňovať svalstvo, mohol sa pohybovať v priestore samostatnejšie, hrať sa s hračkami a deťmi. Popri cvičeniach a rehabilitáciách sme hľadali samozrejme aj iné spôsoby, ktoré by mu pomohli napredovať." Rodina sa snažila integrovať Peťka medzi zdravé deti, čo sa nakoniec podarilo v istej materskej škole. Keďže dochádzanie do škôlky a iných zariadení je na dennom poriadku, rodina požiadala o príspevok, ktorý by doplnil čiastku získanú od Úradu práce.

30.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 000 €