Prečo potrebuje vašu pomoc

V ôsmom mesiaci tehotenstva diagnostikovali Eliškinej mame agresívnu chorobu a bol jej predčasne vyvolaný pôrod. Eliška putovala do inkubátora. Liečba Eliškinej mamy bola ukončená v septembri 2014, no naďalej musí navštevovať odborné ambulancie kvôli zdravotným problémom. Ako následok predčasného pôrodu bola Eliške diagnostikovaná detská mozgová obrna. ,,Má takmer 4 roky, ale ešte stále sa nedokáže samostatne postaviť a nechodí. Jej stav sa však sústavnými rehabilitáciami postupne zlepšuje. A hoci bude aj v budúcnosti odkázaná na invalidný vozík, veríme, že bude viesť plnohodnotný život,“ hovorí Eliškina mama. Eliška nastúpila do bežnej materskej škôlky, kde trénuje jemnú motoriku a reč medzi zdravými deťmi. Časté cestovanie k lekárom a do škôlky by rodine uľahčilo auto. Preto požiadali Srdce pre deti o jeho spolufinancovanie.


27.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 500 €