Prečo potrebuje vašu pomoc

Päťročný Miško od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou a s mamou komunikuje iba očami. Podľa jej slov má rád hudbu a prechádzky, pri ktorých sleduje autá. Aj napriek svojmu ochoreniu robí všetkým veľkú radosť. V rodine Rácových sú ešte ďalšie dve deti a jej situácia je tak náročná. V rámci projektu jej bol schválený príspevok na zakúpenie školských pomôcok.

Drogériu v hodnote 165 eur venovala DM.

6.3

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
200 €