Prečo potrebujú vašu pomoc

"Obe naše dcéry sú astmatičky. Pravidelne chodia na liečenie do Tatier. Náklady spojené s pobytom nás stoja veľa peňazí. Okrem toho im samozrejme musíme zabezpečiť hygienu, šatstvo, obuv, dopravu, lieky, školské pomôcky. Manžel je veľmi chorý, čaká na transplantáciu pľúc. Po zaplatení nájomného nám momentálne veľa peňazí nezostane. Chceme vás preto poprosiť o pomoc, ktorá nám pomôže dostať sa z tejto ťažkej situácie," napísala nám pani Slávka, mama Miriam (16) a Slávky (15). Dievčatám pomôžeme kúpou antialergických vankúšov, paplónov a školskými pomôckami.

31.7

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
256,16 €