Prečo potrebuje vašu pomoc

Kubko sa narodil predčasne v 32. týždni tehotenstva. Komplikácie, ktoré boli spôsobené po pôrode, zanechali stopy na jeho zdravotnom stave. Prognózy lekárov boli hrozivé a rodičia si ich radšej ani nechceli predstaviť. Zrútil sa nám celý svet. Naše prvorodené dieťa nebolo v poriadku a s manželom nevedeli do čoho ideme. Nevedeli sme, že začíname beh na dlhú trasu. "Jakubko rástol a ja som si myslela, že jedným poprípade dvomi pobytmi na liečení sa to všetko upraví a on bude behať tak ako ostatné deti. No realita je iná. Kubko ma 11 rokov a jeho nohy sú vozíček. Je odkázaný na každodennú pomoc niekoho iného. Navštevuje piaty ročník základnej školy v Prešove. Je veľmi šikovný, v spoločnosti vyhľadávaný, obľúbený. Ako mama som naňho veľmi hrdá. Nosí samé jednotky aj napriek diagnóze DMO. Školu navštevuje rád, rád získava nové informácie, ktorých na druhom stupni je neúrekom. Keďže ja ako jeho zákonný zástupca som s ním doma na opatrovateľskom manžel je jediným členom, ktorý je živiteľ našej zatiaľ štvorčlennej rodiny. Naš piaty člen je na ceste, narodí sa v auguste. Kubkove rehabilitácie sú finančne náročné. Je odkázaný na individuálnu prepravu autom, no to, ktoré máme, je nám už nevyhovujúce. Potrebujeme auto, do ktorého sa bez problémov uloží jeho vozíček, keďže každý deň cestujeme do školy 17 km," napísala nám v žiadosti pani Adamová.

19.10

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 800 €