Prečo potrebuje vašu pomoc

Po predčasnom pôrode Dorotka trpí detskou mozgovou obrnou, bronchopulmonálnou dysplaziou (chronické ochorenie pľúc), ADHD a autizmom. Po rozvode rodičov žije so svojou mamou veľmi skromne, ale napriek náročnej situácii sa snaží napredovať vo svojom rozvoji a dokázať niektoré veci aj sama. Chodí do špeciálnej školy, navštevuje fotografický krúžok a má rada zvieratká. "Aj keď mám veľa starostí pri zvládaní jej stavu, som rada, že ju mám pri sebe. Je veľmi veselá, rada tancuje, spieva anglické pesničky, rada fotografuje. Bez nej si neviem predstaviť život," píše vo svojej žiadosti starostlivá mamina, ktorá by si v budúcnosti rada našla prácu aspoň na polovičný úväzok a zabezpečovala dcérke rehabilitácie sama.

24.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
784 €