Prečo potrebuje vašu pomoc

Lacko sa narodil ako vytúžené dieťa. Doslova. Štyri predchádzajúce tehotenstvá skončili spontánnym potratom, a preto bol jeho príchod na svet veľkým požehnaním pre celú rodinu. Vtedy ešte netušili, že im do rodiny pribudol nielen malý Lacko, ale aj nečakaný spoločník. Autizmus. Porucha vývinu, ktorá negatívne poznačí správanie, komunikáciu i záujmy. "V troch rokoch vedel povedať len pár slov, tak sme navštívili logopedičku, a tá nás poslala na neurologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenie. Vtedy nám oznámili diagnózu detský autizmus, poruchu reči a jazyka a ADHD," spomína Lackova mama, pani Georgína Dutkiewiczová. Pre mladú rodinu to bol šok. Autizmus sa nedá liečiť, preto mu museli prispôsobiť celý svoj režim. Lacko je hyperaktívny, neznesie návštevy ani telefonáty. Vtedy býva veľmi agresívny. Veľmi mu pomáhajú začleniť sa do života liečebno-pedagogické terapie v centre pre autistov v Štúrove. Tieto terapie však neplatí zdravotné poisťovňa, a to je dôvod, prečo nás Dutkiewiczovci požiadali o pomoc. Prečítajte si aj článok o tom, ako vyzerá ich deň.


Nadácia Pontis venovala Lackovi aj tablet, aby sa mohol rozvíjať, učiť a komunikovať s okolím.

3.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
640 €