Prečo potrebuje vašu pomoc

Tamarka je päťročné dievčatko s diagnózou detská mozgová obrna – kvadruparéza. Musela sa narodiť predčasne, keď jej dvojčiatko počas tehotenstva zomrelo. Dievčatko si nevie udržať hlavičku viac ako pár sekúnd a nerozpráva. Rodičia ju od narodenia podporujú ako vedia, trikrát denne cvičia, navštevujú rôzne liečenia a rehabilitačné zariadenia, hipoterapiu, masáže a plávanie. Liečba je veľmi nákladná, nakoľko väčšinu rehabilitácií poisťovne nepreplácajú. Taminke sme už v minulosti so spolufinancovaním jedného pobytu pomáhali a rodičia vidia po každom pobyte malé pokroky. (vk)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

„Keďže Taminkin nález na mozgu je dosť rozsiahly, aj výsledky rehabilitácie sa dostavujú veľmi, veľmi pomaly. Ale to nás vôbec nezastavuje v tom, aby sme rehabilitovali naďalej s optimizmom, že raz to bude lepšie. Rehabilitácie finančne štát nepodporuje a musíme ich hradiť z vlastných zdrojov“, hovorí pani Lenka.

20.2

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €