Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Žiadosť o nefinančnú pomoc

Dôvodom žiadania v Srdce pre deti môže byť nepriaznivá zdravotná alebo sociálna situácia dieťaťa/detí do 18 rokov. Žiadaná pomoc má sledovať zlepšenie tejto situácie. Oprávneným žiadateľom v prospech dieťaťa je jeho zákonný zástupca. Prosíme vás, aby ste si pred vyplnením žiadosti prečítali podmienky prihlásenia a zozbierali povinné prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť žiadosti o nefinančnú podporu. Ak idete vypĺňať novú žiadosť, kliknite na bod 3 Vyplniť novú žiadosť. Ak chcete pokračovať v rozpísanej a uloženej žiadosti, kliknite na bod 4 Pokračovať vo vypĺňaní. Žiadosť, prosím, vyplňte s diakritikou (teda tak, ako keby ste písali list, nie SMS).

Ak máte nejaké otázky, na ktoré nenájdete odpoveď v sekcii Časté otázky a odpovede, kontaktujte nás.