Kyslíkový koncentrátor je pre Soňu veľkým prínosom

0 €
Z vlastných zdrojov
647 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

"Soňa je dieťatko s Downovym syndrómom a pridruženými diagnózami - celiakia, malabsorbcia živín, má vrodenú srdcovú vadu a v budúcnosti ju čaka plastika chlopne. Jej motorický vývoj najviac komplikuje hypermobilita kĺbov a výrazná hypotónia svalstva, horných aj dolných končatín a obzvlášť trupu. V jej prípade je dôležitá každodenná stimulácia svalov. Pre časté ochorenia a zdravotné prekážky, vyšetrenia a anestézy, keď nie je možné pravidelne cvičiť, išiel aj ide jej psychomotorický vývoj veľmi pomaly a v súčasnosti už veľmi zaostáva. Od narodenia prešla rôznymi cvičeniami, rehabilitačnými technikami a metódami, ktoré ju pomaly posúvali štádiami pohybového vývoja. Najviac sa odohralo a odohráva v domácom prostredí, keďže možnosť absolvovať pohybovú a kúpeľnú liečbu za minimálne náklady je v štátnych zariadeniach iba raz ročne. Sonička má aktuálne 7 rokov, je veľmi drobná, skúša prejsť krátke vzdialenosti, ako z miestnosti do miestnosti alebo doma na dvore. Všade inde sa s ňou premiestňujeme iba v kočíku. Nerozpráva, ale povie pár zrozumiteľných detských slov. S rozvojom reči nám pomáha logopedička a s rozvojom jemnej motoriky a vzdelávania liečebná pedagogička. Pravidelne absovujeme kontroly v odborných ambulanciách. Za ďalšími aktivitami, ktoré s dcérou absolvujeme ako napríklad hipoterapia, plávanie, rôzne stretnutia a udalosti pre deti, dochádzame aj do širšieho okolia. V súkromných rehabilitačných centrách cvičíme podľa finančnej situácie v rodine," píše v žiadosti Sonina mama. Soni sme pomohli zakúpením kyslíkového koncentrátora, ktorý pomáha zlepšovať jej zdravotný stav.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.