Prečo potrebuje vašu pomoc

Tomáškova stará mama, ktorá ho má v starostlivosti je pre neho všetkým. Jej vnuk je zdravotne znevýhodnený a má aj silné dioptrie. Ona sa o neho príkladne stará. „Tomáško úspešne ukončil povinnú školskú dochádzku a toho času navštevuje praktickú školu v Novej Bani, 1. ročník. Mimo školskej dochádzky sa aktívne zapája do voľnočasových aktivít tak v Novej Bani ako i v Žarnovici,“ píše v žiadosti Tomášova stará mama. Tomáš hráva Bocciu, zúčastnil sa aj súťaže a získal 2. miesto. Navštevuje aj krúžok varenia a rád vyrába rôzne predmety, ako sú darčeky alebo pohľadnice. Chodí aj kurz spoločenských tancov, spieva a vystupuje na podujatiach. Pomohli sme mu zaplatením nových okuliarov, matraca, notebooku a školských pomôcok.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Zaplatenie zákonnej a havarijnej poistky na auto.

25.2

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 000 €