Prečo potrebuje vašu pomoc

Dnes 5-ročnej Sárke už počas tehotenstva zisili zväčšenie mozgových komôr. „Ihneď po narodení jej bola stanovená diagnóza agenezis corpus callosum, čo v preklade znamená chýbajúca spojnica medzi dvomi hemisférami, ktorá ma za následok prenos informácii z CNS do mozgu. V dôsledku toho, sme od narodenia začali cvičiť Vojtovu metódu a potom od 8 mesiacov nasledoval Bobath koncept. Celých 5 rokov sme sa venovali rehabilitácii, boli sme na veľmi veľa intenzívnych pobytoch u nás ale aj v Českej republike,“ píše v žiadosti Sárkina mamina. Začali s ergoterapiou, bazálnou stimuláciou, ktorá je zameraná na vnímanie vlastného tela, okolia a pomáha s komunikáciou. Sárke tiež pomáhajú AAK terapie (alternatívna komunikácia), na ktoré sme jej prispeli. Rovnako sme rodine pomohli kúpou tabletu pre ďalší Sárkin rozvoj.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

ergoterapia

25.2

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
670 €