Prečo potrebuje vašu pomoc

Dnes trojročná Dominika sa narodila v 36. týždni napriek bezproblémovému tehotenstvu. "Pre nevyvinuté obe predlaktia, chýbajúce prsty, typické črty tváre a nízku pôrodnú hmotnosť jej diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dominika má spomalený rast. Kŕmenie a papanie je pre ňu namáhavé a vyčerpávajúce, našťastie so zlepšenou mobilitou sa zlepšuje aj prežúvanie a prehĺtanie (čo je zreteľne vidieť po každom rehabilitačnom pobyte). Má oneskorený psychomotorický vývoj - v 20 mesiacoch začala plaziť, samostatne sedieť, i keď do sedu sa pre chýbajúce končatiny sama nedostane," píšu vo svojej žiadosti Dominikini rodičia. Medzi ďalšie problémy je stredne ťažké poškodenie sluchu (nosí načúvacie prístroje), porucha komunikácie a reči a sťažené vnímanie okolia. Na zlepšenie psychomotorického vývoja Dominika cvičí od narodenia Vojtovu metódu a od 1,5 roka koncept Bobath. Rovnako chodí k logopédovi, má rada hudbu, pesničky, zvukové hračky a hudobné nástroje. Všetky tieto rehabilitačné pobyty, ako i špeciálne pomôcky či hračky sú finančne náročné. "Dominika je šťastné a usmiate dieťa, ktoré má chuť do života. Je vidno, ako veľmi sa snaží, i keď niekedy musí vynaložiť oveľa viac síl na bežné denné aktivity ako iné deti. Svojím pohľadom si získa srdce každého," uzatvárajú rodičia. Dominike sme pomohli zakúpením špeciálnych vzdelávacích pomôcok a iPadu.

20.6

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 270 €