Prečo potrebujú vašu pomoc

Mama žije so svojimi deťmi Krisztiánom a Mátyásom sama, pomáha im stará mama. Rodina žije veľmi skromným životom. Mátyásko trpí Downovým syndrómom a navyše mu bola diagnostikovaná aj akútna lymfoblastová leukémia. Rodine sme pomohli zakúpením školských pomôcok a práčky.

Drogériu v hodnote 168,39 eura venovala DM Drogerie Markt.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

domácnosť

5.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €