Prečo potrebuje vašu pomoc

Keď sa dnes už päťročná Lea narodila, rodičov ani nenapadlo, že by nemala byť zdravá. Avšak pri opakovaných sluchových meraniach, ktoré neboli úspešné, jej nakoniec diagnostikovali obojstrannú percepčnú stratu sluchu. Leini rodičia sa tak vydali na cestu posunkovania a naslúchacích aparátov. Trápilo ich, že svojej malej dcérke nerozumejú. Po čase bol Leuške zavedený kochleárny implantát. "Nikdy nezabudnem na moment, keď ma prvý krát počula a otočila sa na meno," spomína Leina mama. Lekári neskôr odporučili implantáciu aj na druhom uchu, aby sa sluch nevytratil. "Mojím najväčším snom je dopriať dcére život bez myšlienok, že je iná a minimalizovať jej handicap čo najviac," uzatvára Leina mama. Rodine sme pomohli príspevkom na rečový procesor.

28.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 200 €