Prečo potrebuje vašu pomoc

Mathiasko sa narodil s Downovým syndrómom. Dnes má už tri roky a pravidelné chodí na rehabilitácie. ,,Rehabilitácie mu veľmi prospievajú. Keď sa nás chytí obidvoma ručičkami, tak už kráča pomerne dlhú chvíľu. Mathiasko robí pokroky v chôdzi a začína sa mu rozväzovať jazyk,“ hovorí Mathiaskova mama. Okrem rehabilitácií navštevuje Mathisko aj veľa iných odborných ambulancií. Srdce pre deti podporilo rodinu zakúpením palivovej karty a drogérie.

Drogériu v hodnote 172 eur venovala rodine Zigových DM drogerie markt. Ďakujeme.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

hygiena dieťaťa

27.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
300 €