Marek v dennom stacionári napreduje

0 €
Z vlastných zdrojov
789 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

"Marek sa narodil ako najmladší z troch súrodencov. Pri narodení sa javil ako úplne zdravý. V prvých šiestich mesiacoch života mal problémy s kŕmením a vývinovým oneskorením. V prvom roku sa u neho začali prejavovať typické znaky Angelmanovho syndrómu, o ktorom sme ešte ale nevedeli. Keďže sa u neho prejavovali známky nepokoja, agresívneho správania a absencia reči, mali sme podozrenie na autizmus (v jeho piatich rokoch sme navštívili aj centrum autizmu) a AS mu diagnostikovali až v jeho deviatich rokoch. Tými znakmi sú ťažký intelektuálny deficit, mávanie rukami, výbuchy smiechu, znížená potreba spánku, neskôr absencia reči, epileptické záchvaty, strabizmus. Pred dovŕšením Marekovho šiesteho roku nastal problém so vzdelávaním. Dovtedy nenavštevoval žiadne predškolské zariadenie a aj napriek našej starostlivosti napredoval vo vývoji len veľmi pomaly. Rozhodli sme sa ho umiestniť do Denného detského stacionára, aj napriek tomu, že je od nášho bydliska vzdialený približne 40 km. Vyplatilo sa. Po čase sme zaznamenali prvé pokroky v komunikácii. Veríme však, že pod správnym dozorom a so správnou výchovou bude Marek ďalej dosahovať ďalšie a ďalšie pokroky," píšu v žiadosti starostliví rodičia.

Marekovi sme pomohli zaplatením denného stacionára na jeden rok a kúpou tabletu.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.