Prečo potrebujú vašu pomoc

Osemročná Janka a desaťročná Viktorka žijú v dome, v ktorom nie je zavedená elektrina. Sú to šikovné dievčatá, ktorých rodina žije veľmi skromne. Srdce pre deti požiadali o príslušenstvo k solárnemu panelu, ktorý dostali do daru. Dievčatá dostali aj školské pomôcky na ďalší rok.

Drogériu v hodnote 160 eur rodine venovala DM Drogerie Markt. Ďakujeme.

28.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
507 €