Prečo potrebuje vašu pomoc

Ján, Rebeka, Laura a Nikolka sú krásne a zdravé deti. Ich rodina však žije v ťažkej životnej situácií. Pre ich rodičov nie je jednoduché zabezpečiť všetko, čo deti potrebujú. Srdce pre deti preto rodine pomohlo so zakúpením školských potrieb pre školopovinné deti a drogérie. Dobrí ľudia im tiež darovali oblečenie.

Drogériu v hodnote 169 eur venovala rodine Rusnakových DM drogerie markt. Ďakujeme.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

hmotná pomoc

28.8

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €