Prečo potrebuje vašu pomoc

Malá Zille sa narodila cisárskym rezom. Zo začiatku prebiehalo všetko bez komplikácií až do šiesteho mesiaca, kedy si rodičia všimli, že niečo nie je v poriadku. Na neurológiu sa Zille dostala však až po vážnom záchvate. V nemocnici zistili diagnózu – ťažká hypotónia (pokles svalového napätia). Rodičia s ňou začali cvičiť metódu Dévény, ktorá odstraňuje mechanické prekážky pohybu a umožňuje zdravý pohyb. Po polročnej terapii sa Zille vedela plaziť a sama sa posadila z ľahu na bok. Vďaka tejto metóde sa jej naštartovala motorika. Počas terapie fyzioterapeutka zistila neustály pohybový a rozumový vývin, ale Zille napriek tomu zaostávala za svojimi rovesníkmi. Výraznejší posun však nastal v roku 2017, kedy dostala Zille nové ortézy a naučila sa chodiť a bicyklovať. Zille preto začala cvičiť metódu Therasuit, ktorá pomáha deťom k správnym pohybom. Po troch týždňoch sa objavilo výrazné zlepšenie. Zmenu opisuje otec takto: ,,Zille je sama iniciátorkou takých hier, ktoré predtým neuprednostňovala, lebo bolo pre ňu ťažké sústrediť sa na skladanie kociek a podobných hračiek. Zbadali sme, že je vystretá (má rovný chrbát), keď chodí po štyroch, alebo stojí. Dá sa povedať, že jej pohyby sú oveľa koordinovanejšie, ona sama je spokojnejšia, keď chodíme v ortézach. Má lepšiu koordináciu, rovnováhu, ale tento stav ešte vôbec nie je dokonalý.“ Aby mohla Zille naďalej zlepšovať svoj zdravotný stav, rodina sa obrátila na Srdce pre deti s prosbou o spolufinancovanie rehabilitačného pobytu.


18.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
744 €