Prečo potrebujú vašu pomoc

Martinko (4) a Jurko (2) sú súrodenci z Bratislavy. "Starší Martinko prekonal v ôsmich mesiacoch ťažký zápal pľúc a musel byť intubovaný. Žiaľ, pri tom mu poškodili dýchaciu trubicu a následne zaviedli tracheostómiu. Po dvoch rokoch mu v Londýne robili pladtiku dýchacích ciest, čím ho tracheostómie zbavili," vysvetľuje pani Mária Migašová. Martinko sa má od spomínanej operácie dobre, no zdravotné komplikácie neobišli ani mladšieho syna. "Jurko sa narodil predčasne v 27. týždni tehotenstva. Pár dní po narodení sa zistilo ťažké krvácanie do mozgu a aj ďalšie komplikácie nedonosených detí. Aj keď prvotné prognózy lekárov boli veľmi nepriaznivé, neskoršie vyšetrenia nepotvrdili žiadne závažné poškodenia. Momentálne je sledovaný u neurológa, u očného lekára a rehabilitačného lekára pre oneskorený psychomotorický vývin. "Nepriaznivý zdravotný stav oboch chlapcov si vyžaduje špeciálny prístup. Martinko navštevuje súkromnú logopedickú škôlku (1000€) a Juraj neustále cvičí, aby vo vývine dobehol rovesníkov (720€).

24.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 720 €