Prečo potrebuje vašu pomoc

"Veľmi sme sa tešili na príchod potomka. Po náročnom pôrode však nastal šok, keď sme si vypočuli všetky diagnózy. Hneď po pôrode sa prišlo na dg. ageneza corpus callosum a hypotónia. Neskôr, na môj podnet, prišiel neurológ na predčasné zrastanie lebečných švov, zväčšenú mozgovú komoru. Musela podstúpiť operáciu v Ostrave keď mala 7 mesiacov. Následne ďalších 10 mesiacov nosila remodelačnú ortézu - prilbu. Bolo to veľmi vyčerpávajúce obdobie aj psychicky aj fyzicky," spomína pani Patrícia Ambrózová. Spomínané diagnózy zapríčinili oneskorený vývin. V 14. mesiacoch začínala sedieť s oporou, asi v 18. mesiacoch dokázala sedieť sama. "Približne v dvoch rokoch sa naučila štvornožkovať, no atypickým spôsobom, pri ktorom nestriedala nožičky, ale posúvala ch spolu. To je práve kvôli ageneze corpus callosum, čiže má problém prepojiť si pravú a ľavú hemisféru - pravú a ľavú časť tela," vysvetľuje. Aby Dorotka mohla napredovať, navštevujú rôzne rehabilitačné pobyty. Boli na rehabilitačných pobytoch v Šoproni, Súrovciach aj v Šamoríne. Keďže dodnes nerozpráva, navštevujú aj logopedičku. "Od septembra 2016 začala navštevovať detské jasle, ktoré boli veľmi finančne náročné. Neustále bola chorá, dostala febrilné kŕče z teploty a skončili sme v nemocnici. Tam nám povedali, aby sme šli na kardiologické vyšetrenie, pretože počujú šelest. Kardiologička nás poslala do Bratislavy, pretože sa jej daný problém nezdal. V Bratislave nám oznámili, že nás čaká operácia srdiečka a zákaz navštevovať detské kolektívy do piatich rokov. Z tohto dôvodu, by jej psík veľmi pomohol v socializácii, v zlepšení koncentrácie, rozvoji reči a tiež aj v pohybovej sfére. Dorotka bude veľmi ukrátená v rámci rozvoja o detský kolektív a týmto spôsobom ho môžme aspoň čiastočne nahradiť a tiež posilniť imunitu," dodáva starostlivá mamina a prosí nás o pomoc s kúpou a výcvikom psíka na kanisterapiu, aby bol Dorotke nielen kamarátom, ale najmä terapeutom.

31.7

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 640 €