Prečo potrebujú vašu pomoc

Rasťo má troch súrodencov, dve sestry Amandu a Sofiu a brata Sebastiána. Rasťo trpí detskou mozgovou obrnou s chabou quadruparezou (všetky štyri končatiny sú mierne postihnuté), a najstaršia Amanda trpí epileptickými záchvatmi. Sofia a Sebastián sú relatívne zdraví. Všetky deti pravidelne navštevujú základnú školu a Rasťo chodí dva krát do týždňa do špeciálnej internátnej školy. Najmladšia Sofia chodí do škôlky. Od apríla však rodinu zasiahol ťažký údel, keď bol otec diagnostikovaný zhubnými nádormi. Finančná situácia rodiny sa zhoršila, keďže otec už viac nemôže pracovať. Preto sa na Srdce pre deti rodina obrátila s prosbou spolufinancovania palivového dreva.

Drogériu v hodnote 160 eur venovala Haníkovcom DM drogerie markt. Ďakujeme.


13.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
300 €