Prečo potrebuje vašu pomoc

Vaterkovci sú šesťčlenná rodina žijúca relatívne normálny život. Mama pracuje, otec detí je doma a stará sa o dcérku Adriánu, syna Mateja a dvojročné dvojičky Tatianu a Dianu. Štrnásťročná Adriánka má Downov syndróm a navštevuje špeciálnu základnú školu. ,,V škole sa jej darí, no domáca starostlivosť o ňu je náročná,“ hovorí Adriánkina mama. Rodina potrebovala dovybaviť domácnosť nábytkom pre deti. Srdce pre deti sa preto podieľalo na spolufinancovaní nových postelí, matracov a drogérie.

Drogériu v hodnote 218 eur venovala Vaterkovcom DM drogerie markt. Ďakujeme.


18.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
480 €