Prečo potrebuje vašu pomoc

Šimonko sa narodil predčasne s veľmi nízkou hmotnosťou. ,,Teraz má dvanásť rokov, od narodenia je mentálne a telesne postihnutý, štvornožkuje, vie povedať len jednoduché slová ako mama alebo baba. Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, sekundárnu epilepsiu mikrocephaliu (retardáciu) a inkontinenciu,“ opisuje Šimonkov zdravotný stav jeho mamina. Od narodenia už absolvoval rôzne rehabilitačné pobyty. Každá rehabilitácia ho posunula o krôčik vpred. Syna však mama vychováva sama a keďže potrebuje nepretržitú starostlivosť, nie je schopná sa zamestnať. Finančná situácia rodiny preto neumožňuje vyčleniť financie na rehabilitačný pobyt a preto Šimonkova mama požiadala Srdce pre deti o spolufinancovanie rehabilitačného pobytu.


24.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
999 €