Prečo potrebujú vašu pomoc

"Sme jednoduchá a skromná rodina. Nanešťastie nás trápi zdravotný stav našich dcér - najstaršej Tamary (12) a najmladšej Dorotky Zoe (1). Zdravotnú diagnózu obidvoch našich dcér lekárska veda pomenúva pojmom Mikrocefália. Už v čase pred pôrodom dochádza u týchto detí k spomaleniu vývinu mozgu alebo k jeho pozastaveniu. A následne sa bábätko vyvíja v medziach, ktoré určuje jeho nevyvinutý mozog. Spúšťačom Mikrocefalie môže byť napríklad vírusová infekcia alebo aj genetická porucha. U našich báb ide o genetickú poruchu. Po narodení Tamary sme sa domnievali, že je tento genetický problém vylúčený. Genetické vyšetrenia nám totiž nepotvrdili genetickú predispozíciu. Opak bol však pravdou. Po zdravom Jakubovi a Alžbetke Márii sa nám narodila Dorotka Zoe - opäť s mikrocefáliou. Tamarka má ťarbavejšiu chôdzu, problémy s motorikou, znížený intelekt a problémy s rozprávaním. Dorotka Zoe je náš malý anjelik, o chvíľku bude mať dva rôčky, ešte nechodí, nerozpráva a až čas ukáže ako ďaleko sa v jej vývine dostaneme, no sme pevne rozhodnutí urobiť pre naše baby všetko," napísal nám vo svojej žiadosti o pomoc pán Badida, hrdý otec štyroch detí. S Tamarou a Dorotkou Zoe potrebujú neustále cvičiť. Obom pomôžeme s dofinancovaním trojtýždňového rehabilitačného pobytu.

12.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 430 €