Sestry Tamarka a Dorotka Zoe sa navzájom motivujú

0 €
Z vlastných zdrojov
1 440 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebujú vašu pomoc

,,Sme šesťčlenná úplne obyčajná rodina s východu Slovenska. Naša rodina to je otec Rado (36), mamka Andrea (35), Tamara (13), Jakub (12), Alžbeta Mária (8) a najmenší drobec - Dorotka Zoe (2,5). Až tak úplne neprehliadnuteľní nie sme. To bohužiaľ „vďaka“ rovnakej spoločnej diagnóze Tamarky a Dorotky Zoe. Obidve naše dievčatá trpia diagnózou mikrocefalia. Genetická predispozícia spôsobila, že nesprávny vývin mozgu zapríčinil viacero zdravotných ťažkostí, ktoré ich trápia. Tamarka je už veľká slečna, trápi ju ťarbavejšia chôdza, problémy motorických funkcií, mentálna retardácia a problémy s rozprávaním. Dorotka Zoe - náš malý drobček, zatiaľ nerozpráva, taktiež mentálne zaostáva a má za sebou prvé neisté krôčiky - no k samostatnej chôdzi má ešte ďaleko. Aj keď vieme, že naše dievčatá nebudú nikdy úplne zdravé, chceme urobiť všetko preto, aby sme im mohli čo najviac skvalitniť ich život a zmierniť ich ťažkosti,“ takto opisuje rodinnú situáciu Dorotkina a Tamarkina mama. Dievčatám zlepšujú zdravotný stav špeciálne rehabilitácie, ktoré sú však finančne náročné. Srdce pre deti rodine pomohlo s príspevkom na rehabilitácie.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.