Prečo potrebujú vašu pomoc

"Sebko prišiel do našej rodiny v roku 2009 z detského domova ako dieťa s kombinovaným neurologickým a zrakovým ŤZP. O tri roky neskôr sme priamo z biologickej rodiny dostali aj jeho brata Ľubomíra Samuela ako 2-týždňové bábätko s Fetálnym alkoholovým syndrómom a neurologickými problémami. Obaja rodičia sú závislí na alkohole a nedokážu sa postarať o deti. Sebko navštevuje SZŠ v Levoči pre deti so zrakovými problémami, formou individuálneho vzdelávacieho plánu. Ľubomír Samko navštevuje škôlku, primerane veku a zdravotnému stavu sa venuje športovým aktivitám a tiež spevu a tancu v tanečnej škole. Naša finančná situácia nám nedovoľuje zabezpečiť všetky potrebné náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou, pre mňa ako doprovod, ktorý obe deti nutne potrebujú. V našom okolí sme našli len čiastočnú finančnú pomoc, a preto sme oslovili aj vašu nadáciu. Za pomoc vám vopred ďakujeme," napísala v žiadosti pani Ivana.

19.10

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €