Prečo potrebuje vašu pomoc

Ninka sa narodila cisárskym rezom. V siedmom týždni sa dostala s vysokými horúčkami do nemocnice, kde dostala salmonelózu. Do dovŕšenia dva a pol roka, bola šesťkrát hospitalizovaná. Opakované hospitalizácie ju traumatizovali. Celková Ninkina diagnóza je oneskorený vývin, porucha reči a hyperaktivita. ,,Ninka je veľmi živá, nemá z ničoho strach a nevie odhadnúť nebezpečenstvo. Je potrebné, aby pri nej niekto neustále bol. Kvôli poruchám s rečou často navštevujeme logopéda, neurológa a psychológa. Ninka nezvláda stres, no má veľmi rada zvieratá a prírodu, preto sme sa s ňou zúčastnili canisterapie (terapia so psíkmi),“ opisuje Ninku jej mamina. Keďže Ninku onedlho čaká zápis do školy, jej rodičia sa snažia ju začleniť medzi deti, aby mala možnosť napredovať a vzdelávať sa. Otec je jediný živiteľ rodiny a preto sú všetky výdavky navyše pre rodinu problémom. Srdce pre deti pomohlo Ninke so zaplatením canisterapie.


24.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
792 €