Charitatívny projekt Srdce pre deti je ukončený
srdce pre deti

Ďakujeme za vašu podporu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením a rodín v núdzi.

Nadácia Pontis