Prečo potrebujú vašu pomoc

V rodine Valachových sú tri deti. Najmladšia Laura, ktorá nemá ani rok, sa narodila predčasne a trpí viacerými ochoreniami. Cievne nádory, ktoré má pri očkách, majú za následok nespočetné onkologické vyšetrenia, za ktorými musí rodina cestovať. Laura navyše musí nosiť dlahy na nožičkách a každý týždeň absolvovať rehabilitácie. Rodinu náročná situácia veľmi vyčerpáva: „Žijeme v podnájme u rodičov ktorí sú obaja sluchovo postihnutí. Preto budem vďačná za akúkoľvek pomoc,“ píše v žiadosti Laurina mama. Laure a jej rodine sme pomohli financovaním palivovej karty.

Drogériu v hodnote 212 eur venovala DM.

16.2

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
300 €