Prečo potrebuje vašu pomoc

Patrik Balog je žiakom 4.A triedy Špeciálnej základnej školy. Venuje sa mu zvlášť jedna pani učiteľka. Patrik nevie sám sedieť, stáť ani chodiť. Vie povedať mama. Usmieva sa a pokyvuje hlavičkou ako odpoveď. Ako 2-ročného ho spolu so sestrou zrazilo auto. Opitý vodič vyšiel v plnej rýchlosti na chodník a vrazil do nich. Helikoptérou ho okamžite previezli do Košíc, kde ho operovali. Patrik prekonal päť operácii hlavičky. Rodičia s ním boli štyrikrát v kúpeľoch v Kováčovej. Trošku nastalo zlepšenie, ale veľmi maličké. "Všetko je to o peniazoch a tých niet," zúfa si starostlivá mama. Patrik pochádza zo šiestich detí, starajú sa aj o maličkú vnučku a o ležiacu babičku po dvoch mozgových príhodách. Rodičia nepracujú. Jeden rodič sa stará o Patrika, druhý o ležiacu babičku. Aby Patrik mohol napredovať, musí neustále cvičiť. To je dôvod, prečo nás požiadali o pomoc so zaplatením rehabilitačného pobytu.

22.5

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
744 €