Prečo potrebuje vašu pomoc

Natálka sa narodila ako zdravé dieťa. Vo veku dvoch rokov jej však na neurologickom vyšetrení diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Táto diagnóua zasiahla nielen jej nožičky, ale aj rečové centrum, a preto má dodnes problém s komunikáciou. Do svojich piatich rokov cvičila Vojtovu metódu a pravidelne absolvuje kúpeľnú liečbu. K jej už aj tak ťažkému zdravotnému stavu sa však postupne pridružilo mnoho ďalších problémov - skolióza chrbtice, zraková vada, ťažké vyrovnávanie sa so stresom, nesústredenosť a poruchy správania. Natálkina rodina však nestráca nádej: "Naďalej sa celá rodina snažíme, aby sme pomohli dcére, ako je to možné," píše Natálkina mama a prosí nás o zaplatenie rehabilitácií.


24.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
784 €