Prečo potrebuje vašu pomoc

Miško sa narodil ako zdravé dieťa. Na svet prišiel spolu so svojím bračekom Maťkom, takže radosť rodičov bola dvojnásobná. Prvé problémy s Miškom vznikli, keď mal takmer päť mesiacov. Upadol do bezvedomia a následne bol v umelom spánku. Život malého drobčeka, žiaľ, chvíľka bez kyslíka poznačila. Po prebudení sa z umelého spánku neregistroval ľudí ani predmety. Lekári mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Zmierňovať následky detskej mozgovej obrny môžu pravidelným cvičením. Len vďaka nim sa rodičia dočkali vytúžených pokrokov. "Dennodenné cvičenie a intenzívny rehabilitačný pobyt priniesli svoje ovocie a na to,aby sme sa posúvali ďalej treba absolvovať pobyt aspoň každé štyri mesiace," vysvetľuje Miškova mama, pani Martina Kaňuková, prečo nás požiadala o pomoc s doplatením 3-týždňového rehabilitačného pobytu.

1.6

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €