Prečo potrebuje vašu pomoc

Marcelka sa narodila predčasne a vážila len 900 gramov. Dnes má už 11 rokov. Od malička bola sledovaná v ambulancii rizikových novorodencov, do dnes navštevuje neurologickú, psychiatrickú a ortopedickú ambulanciu. Bola jej diagnostikovaná detské mozgová obrna s centrálnou kvadruparézou. V ranom veku bola často chorá, má zníženú imunitu. Chodí, ale jej chôdza je dosť sťažená. V roku 2010 podstúpila operáciu šliach dolných končatín. Nehovorí, ale všetkému rozumie. "Snažíme sa, aby jej život bol čo najkvalitnejší, a preto aj každý rok chodíme do kúpeľov. Má veľmi rada kolektív detí, tak chodíme každý deň do Denného detského stacionáru v Hnúšti. Okrem toho stále ešte pravidelne navštevujeme odborné ambulancie v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote. Na našu pomoc je však odkázaná po celých 24 hodín. Je hyperaktívna, potrebuje stále niečo robiť, sama sa však nevie veľmi hrať, a preto sa jej musí stále niekto venovať. So starostlivosťou Marcelky máme pravidelné zvýšené výdavky a výplata Marcelkinho otca je len na úrovni minimálnej mzdy. V našom okrese Rimavská Sobota ani nie je nádej na získanie iného zamestnania a dochádzanie do vzdialených miest by nebolo dobré, nakoľko by celá starostlivosť o Marcelku ostala na mne," napísala nám vo svojej žiadosti pani Marcela Matovičová, ktorá prosí o pomoc so zaplatením ročného pobytu pre Marcelku v jej obľúbenom stacionári.

19.10

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
480 €