Malý škôlkar sa vďaka rehabilitáciám môže hrať s ostatnými deťmi

0 €
Z vlastných zdrojov
2 800 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Peťko strávil prvý rok života v nemocnici. Narodil sa bez ľavej bránice v dôsledku čoho sa mu posunuli orgány z bruška na pľúca, ktoré sa nemali kam vyvíjať. Dlhá hospitalizácia a vážny zdravotný stav v akom sa Peťko nachádzal zanechal na ňom veľa iných diagnóz. Z nemocnice bol prepustený s dýchacím prístrojom a má stále zavedenú tracheostómiu - prechodné alebo trvalé otvorenie dýchacích ciest v hornej časti priedušnice. Tiež má zavedenú do bruška sondu, ktorá slúži na podávanie výživy do tela pacienta, cez ktorú prijíma tekutiny. Sám je schopný zjesť kašovitú stravu. Z neurologických ochorení trpí detskou mozgovou obrnou, hypotonickým syndrómom, ktorý spôsobuje pokles svalového napätia pod bežnú úroveň a hydrocefalusom (hromadenie mozgomiešnej tekutiny v mozgu). ,,Peťko je v motorike vo veku piatich mesiacov, napriek tomu, že má už štyri roky. Od septembra nastúpil do materskej škôlky medzi zdravé deti. Najprv sa bál, no už si zvykol. Peťko má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa mu splní sen a bude sa vedieť postaviť sám na svoje nôžky,“ dodáva Peťkova mama. Obrátili sa na Srdce pre deti s prosbou o spolufinancovanie rehabilitačného pobytu.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.