Malý školáčik sa teší novým pomôckam

651,76 €
Z vlastných zdrojov
148,24 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Starší brat Patrika, Mário, sa narodil predčasne v siedmom mesiaci tehotenstva, v následku čoho má postihnuté dolné končatiny. Patrik je zdravý chlapček, ktorý sa narodil šestnásť rokov po jeho bratovi. Bratia si navzájom pomáhajú v čom sa dá. Patrik nastúpil do prvého ročníka na základnej škole. Mário sa snaží zamestnať, no zo zdravotným znevýhodnením je to dosť náročné. Mame sa podarilo nájsť si prácu, no finančná situácia rodiny naďalej ostáva náročná. Mama preto žiada Srdce pre deti o príspevok na školské pomôcky pre Patrika, aby mal malý školáčik všetko potrebné pre jeho kvalitný rozvoj

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Pomoc pri nákladoch na družinu a školské pomôcky prípadne bývanie

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.