Prečo potrebuje vašu pomoc

Starší brat Patrika, Mário, sa narodil predčasne v siedmom mesiaci tehotenstva, v následku čoho má postihnuté dolné končatiny. Patrik je zdravý chlapček, ktorý sa narodil šestnásť rokov po jeho bratovi. Bratia si navzájom pomáhajú v čom sa dá. Patrik nastúpil do prvého ročníka na základnej škole. Mário sa snaží zamestnať, no zo zdravotným znevýhodnením je to dosť náročné. Mame sa podarilo nájsť si prácu, no finančná situácia rodiny naďalej ostáva náročná. Mama preto žiada Srdce pre deti o príspevok na školské pomôcky pre Patrika, aby mal malý školáčik všetko potrebné pre jeho kvalitný rozvoj

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Pomoc pri nákladoch na družinu a školské pomôcky prípadne bývanie

16.3

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
148,24 €