Prečo potrebuje vašu pomoc

Majka trpí epilepsiou. Jej rodičia sa pred šiestimi rokmi rozviedli. Má dvoch súrodencov. Tridsaťročnú sestru, ktorá žije mimo Slovenska a dvadsaťosemročného ženatého brata. Majka navštevuje posledný desiaty ročník špeciálnej školy. ,,Mali sme v pláne Majkinu školu ukončiť, ale učiteľka ma presvedčila, aby pokračovala v trojročnom štúdiu na Odbornom učilišti ako košikárka. Bola by som rada, aby naďalej chodila do školy, lebo tam má veľa kamarátov a výrazne je to pomáha rozvíjať rečové schopnosti,“ hovorí Majkina mama. Avšak vozenie Majky je pre mamu finančne náročné, keďže je po operácií kolena, nie je schopná si privyrobiť. Preto sa obrátila na Srdce pre deti so žiadosťou spolufinancovať palivo do auta.


Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

príspevok na benzín

18.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
700 €