Prečo potrebujú vašu pomoc

Pani Anna Samková žije sama s dvoma deťmi - synom Kevinom (8) a dcérou Evou (7), ktorá má vrodenú zrakovú vadu. Malá Eva začala v septembri chodiť do školy. "Dcérku a syna sa snažím viesť k samostatnosti a pred nimi nedávam najavo, ako ma trápi, že žijeme sami a nemá nám kto pomôcť," píše v žiadosti pani Anna, ktorá má problém zamestnať sa, keďže sama trpí zrakovou vadou. Rodine sme pomohli zakúpením práčky a dvoch postelí.


29.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €