Prečo potrebuje vašu pomoc

"Takmer 6-ročného chlapčeka Janka z detského domova mám už päť rokov v starostlivosti ako profesionálna matka. Keďže je z anonymného pôrodu, okrem našej rodiny nemá na svete žiadnu inú rodinu. Nakoľko je telesne postihnutý (DMO+ďalšie diagnózy), snažíme sa, aby napredoval podľa svojich možností. Stále nechodí, avšak stavia sa na nohy, stojí s oporou, štvornožkuje, sedí, no nerozpráva, komunikuje len znakmi a gestami. Janko už v minulosti absolvoval niekoľko rehabilitačných pobytov a rôznych terapií, ktoré mu pomohli posunúť sa najmä v motorickom vývine. Snažíme sa s ním rehabilitovať, najmä formou Therasuit pobytov - cvičenie v obleku, Bobath konceptu, ambulantne, ako aj formou týždenných pobytov, takisto s ním chodíme na hippoterapiu, na lekcie Feldenkrais method a integrovanú canisterapiu. Žiadne z týchto terapií nie sú hradené poisťovňou," napísala nám v žiadosti pani Alexandra a prosí nás o pomoc s doplatením trojtýždňového rehabilitačného pobytu.

31.5

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €