Prečo potrebuje vašu pomoc

Hugo sa narodil predčasne v tridsiatom druhom týždni tehotenstva. Po pôrode a počas prevozu z Rožňavy do Košíc na oddelenie neonatológie, sa jeho mozog dostatočne nedokrvoval. Jeho diagnóza je detská mozgová obrna. Od malička je sledovaný neurológom a pravidelne rehabilituje rôznymi metódami. „Hugo napreduje, i keď pomaly, a vyžaduje to hlavne z jeho strany úctyhodnú húževnatosť. Aj napriek kontinuálnej fyzioterapii ešte nesedí a nie je schopný samostatnej chôdze. Preto sa detský invalidný vozík, ktorý je vhodný pre deti jeho veku, handicapu a vzrastu, stal pre nás nevyhnutnou potrebou. Nastal čas poskytnúť mu dopravný prostriedok vyhovujúci jeho schopnostiam a keďže je to nad naše možnosti rozhodla som sa obrátiť na Vás so žiadosťou o pomoc,“ hovorí Hugova mama.

16.3

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 924 €